Kirjaudu   Sivukartta   Etsi    

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Esittävän taiteen tila ry

Rantakatu 2 B

80100 Joensuu

Rekisterin nimi
Pakka-taiteilijarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on luovien alojen toimijoiden rekisterin ylläpitäminen. Pakka.fi -sivustolla julkaistaan taiteilijan/taiteilijaryhmän itsensä hyväksymät taiteilija-, taiteilijaryhmä- ja esityskuvaukset.

Taiteilijoilla ja taiteilijaryhmillä on oikeus vaatia Esittävän taiteen tila ry:tä muuttamaan tai poistamaan itseään koskevia tietoja. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Yrityksen / toimijan nimi
- Toimijan osoitetiedot
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Toimijan ilmoittama kuvaus
- Toimijan ilmoittamat tuotteet ja palvelut
- Toimijatiedon luonti- ja päivitysajankohdat
- Toimijan ilmoittamat palvelutyypitykset ja muut mahdolliset palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan taiteilijoilta kirjallisena.

Tietojen luovutus
Käyttäjäjätietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

Rekisterin suojaus
Käyttäjärekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. ATK -pohjainen järjestelmä sijaitsee suojatussa tietojärjestelmässä. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Käyttäjärekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo käyttäjärekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

© Esittävän taiteen tila ry